Arvoisat palvelun käyttäjät, Educast palvelu on suljettu 30.11.2020.

Haluamme kiittää kaikkia aktiivisia käyttäjiä palvelun pitkäaikaisesta käytöstä.